Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-26/2019, 2019-09-24; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych 

Warszawa, dnia 24.09.2019 r.

Nr sprawy: TW/ZP-26/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ- wersja edytowalna
Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Informacja ws rozstrzygnięcia postępowania