Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TU/ZP-22/2019; 2019-08-14; Przetarg nieograniczony na usługę zorganizowania 15 regionalnych konferencji oraz konferencji podsumowującej w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na usługę zorganizowania 15 regionalnych konferencji oraz konferencji podsumowującej w Warszawie

Warszawa, dnia 14.08.2019 r.

Nr sprawy: TU/ZP-22/2019

Nr ogłoszenia: 586189-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ dla Wykonawców
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania