Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TU/ZP-17/2019, 2019-07-31; Przetarg nieograniczony na usługę zorganizowania 15 regionalnych konferencji oraz konferencji podsumowującej w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na zorganizowanie 15 regionalnych konferencji oraz konferencji podsumowującej w Warszawie

Warszawa, dnia 31.07.2019 r.

Nr sprawy: TU/ZP-17/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia dla Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz ofertowy po zmianach
Wyjaśnienia dla Wykonawców -2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania