Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-19/2019, 2019-07-31; Przetarg nieograniczony na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sprzedaż energii elektrycznej w Warszawie 

Warszawa, dnia 31.07.2019 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-19/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik do SIWZ w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia dla Wykonawców i zmiana terminu składania ofert
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postepowania