Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-9/2019, 2019-06-11; Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem 

Warszawa, dnia 11.06.2019 r.

Nr sprawy: TA/ZP-9/2019

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Testy Benchmarks z dnia 05.03.2019 r.
Wyjaśnienia dla Wykonawców, zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania.