Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-1/2018, 2018-01-02; Dialog Techniczny na Serwis pogwarancyjny serwerowego systemu wsparcia portalu oraz serwis pogwarancyjny systemu bezpieczeństwa sieci lokalnej i jej połączenia z Internetem

OGŁOSZENIE  O  DIALOGU  TECHNICZNYM  NA

 

Serwis pogwarancyjny serwerowego systemu wsparcia portalu oraz serwis pogwarancyjny systemu bezpieczeństwa sieci lokalnej i jej połączenia z Internetem 

Warszawa, dnia 02.01.2018 r.

Nr sprawy: TA/ZP-1/2018

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym
Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego
Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna