Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-13/2014, 2014-11-26; Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na usługi w zakresie wsparcia teleinformatycznego.

Warszawa, dnia 26.11.2014 r.

Nr sprawy: TA/ZP-13/2014

Nr ogłoszenia: 245431

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania