Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-11/2014, 2014-10-09; Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na sukcesywną dostawę paliw w systemie bezgotówkowym

Warszawa, dnia 09.10.2014 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-11/2014

Nr ogłoszenia: 213217 - 2014

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców 14.10.2014r.pdf
Informacja o wyniku postępowania