Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-3/2014, 2014-03-24. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na dostawę samochodu osobowego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę samochodu osobowego

Warszawa, dnia 24.03.2014 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-3/2014

Nr ogłoszenia: 62225 - 2014;

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla wykonawców