Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NC/ZP-11/2012, 2012-06-11, Dostawa fabrycznie nowych: chromatografu gazowego z detektorem MSD i biblioteką danych oraz analizatora termograwimetrycznego wraz z kalorymetrem różnicowym
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowych: chromatografu gazowego z detektorem MSD i biblioteką danych oraz analizatora termograwimetrycznego wraz z kalorymetrem różnicowym


Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 11.06.2012 r.

Nr sprawy: NC/ZP-11/2012

Nr ogłoszenia: 127155 - 2012;