Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NE/ZP-10/2012, 2012-06-01, Dostawa fabrycznie nowych: zestawu termoanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termoanemometrów z wyposażeniem
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowych: zestawu termoanemometrów - 30 szt. oraz zestawu termoanemometrów z wyposażeniem


Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 01.06.2012 r.

Nr sprawy: NE/ZP-10/2012

Nr ogłoszenia: 121765 – 2012