Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-6/2021; 2021-07-20; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

Warszawa, dnia 20.07.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP-6/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 2, 2.1 - 2.4, 3, 4 do SWZ w wersji edytowalnej
Załącznik nr 1.1 do SWZ
Załącznik nr 1.2 do SWZ
Załącznik nr 1.3 do SWZ
Załącznik nr 1.4 do SWZ
Załączniki 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do SWZ w wersji edytowalnej
PassMark_High_End_CPUs_16_04_2021.pdf
PassMark_High_End_Video_cards_16_04_2021.pdf
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania.