Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NE/ZP-7/2021; Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na "Usługa związana z doborem i zapewnieniem osób do badań naukowych (próba losowa) oraz zapewnieniem pomieszczeń do przeprowadzenia badań poza siedzibą CIOP-PIB w Warszawie i Łodzi"

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: "Usługa związana z doborem i zapewnieniem osób do badań naukowych (próba losowa) oraz zapewnieniem pomieszczeń do przeprowadzenia badań poza siedzibą CIOP-PIB w Warszawie i Łodzi"

Warszawa, dnia 09.09.2021 r.

Nr sprawy: NE/ZP-7/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty