Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP - 4/2017, 2017-04-03; Przetarg nieograniczony na kompleksową modernizację energetyczną budynku CIOP-PIB..

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu POIS.01.03.01-00-0034/16, działanie 1.3 poddziałanie 1.3.1. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego”

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na kompleksową modernizację energetyczną budynku CIOP-PIB.

Warszawa, dnia 03.04.2017 r.

Nr sprawy: EZ/ZP - 4/2017

Nr ogłoszenia: 57307 - 2017

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załączniki do PFU
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Załącznik do Wyjaśnień dla Wykonawców - Ażurowa konstrukcja stalowa na dachu
Załącznik do Wyjaśnień dla Wykonawców - Elewacje
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianie
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania