Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
CE/TU/ZP-4/2010, 2010-04-07, Druk wydawnictw okazjonalnych

 

Przedmiot zamówienia: druk wydawnictw okazjonalnych

Warszawa, dnia 07.04.2010 r.

Nr sprawy: CE/TU/ZP-4/2010

Nr ogłoszenia: