Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TU/ZP-1A/2010, 2010-04-13, Organizacja i obsługa Spotkania Integracyjnego Środowisk Nauki, Kultury i Sztuki pn. "Przeżyjmy naszą pracę w zdrowiu" połączonego z jubileuszem 60-lecia Instytutu

Przedmiot zamówienia:  organizacja i obsługa Spotkania Integracyjnego Środowisk Nauki, Kultury i Sztuki pn. "Przeżyjmy naszą pracę w zdrowiu" połączonego z jubileuszem 60-lecia Instytutu, znak: TU/ZP-1A/2010

Warszawa, dnia 13.04.2010 r.

Nr sprawy: TU/ZP-1A/2010

Nr ogłoszenia: