Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
CE/TU/ZP-4A/2010, 2010-04-30, Druk wydawnictw okazjonalnych

Przedmiot zamówienia: druk wydawnictw okazjonalnych

Warszawa, dnia 30.04.2010 r.

Nr sprawy: CE/TU/ZP-4A/2010

Nr ogłoszenia: