Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NK/ZP-1B/2010, 2010-07-13, Świadczenie usług medycznych dla pracowników CIOP-PIB w Warszawie

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług medycznych dla pracowników CIOP-PIB w Warszawie, znak: NK/ZP-1B/2010

Warszawa, dnia 13.07.2010 r.

Nr sprawy: NK/ZP-1B/2010

Nr ogłoszenia: