Zamówienia publiczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-10A/2010, 2010-08-11, Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w Warszawie - remont holu głównego

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku CIOP-PIB w Warszawie - remont holu głównego

Warszawa, dnia 11.08.2010 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-10A/2010

Nr ogłoszenia: