Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NE/ZP–18/2021; 2021-12-03; „Opracowanie oprogramowania pozwalającego na w pełni automatyczne wyznaczanie parametrów antropometrycznych na podstawie skanów 3D ciała człowieka” - postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na "Opracowanie oprogramowania pozwalającego na w pełni automatyczne wyznaczanie parametrów antropometrycznych na podstawie skanów 3D ciała człowieka”

Warszawa, dnia 03.12.2021 r.

Nr sprawy: NE/ZP–18/2021

Nr ogłoszenia: 2021/BZP 00297698/01

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik 1A OPZ FO cz.1 w wersji edytowalnej
Załącznik 1B OPZ FO cz. 2 w wersji edytowalnej
Załączniki edytowalne
Zawiadomienie o NIEWAŻNIENIU postępowania