Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-13/2021 2021-09-24; "Wykonanie serwisu internetowego opartego na systemie CMS”, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na "Wykonanie serwisu internetowego opartego na systemie CMS”, postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji 

Warszawa, dnia 24.09.2021 r.

Nr sprawy: TA/ZP-13/2021

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ z załącznikami
Formularze w wersji edytowalnej
Informacja o środkach przeznaczonych na realizację zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty