Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TW/ZP-31/2020 2020-12-03; Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

w trybie zapytania o cenę na druk wydawnictw.

Druk wydawnictw, dnia 03.12.2020 r.

Nr sprawy: TW/ZP-31/2020

Nr ogłoszenia:

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania