Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-29/2020 2020-11-23; Przetarg nieograniczony na aktualizację oprogramowania i modyfikację sprzętową systemu PULSE

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

na aktualizację oprogramowania i modyfikację sprzętową systemu PULSE

Warszawa, dnia 23.11.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-29/2020

Nr ogłoszenia: 613950-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania