Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-24/2020 2020-08-10; Przetarg nieograniczony na dostawę zaawansowanego komputera przenośnego z oprogramowaniem systemowym

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na dostawę zaawansowanego komputera przenośnego z oprogramowaniem systemowym

Warszawa, dnia 10.08.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-24/2020

Nr ogłoszenia: 572767-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowanej
Benchmark PassMark CPU (31.07.2020)
Benchmark PassMark G3D Mark_GPU (31.07.2020)
Zmiana treści SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do SIWZ w wersji edytowalnej - po zmianach
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania