Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-19/2020 2020-07-10; Przetarg nieograniczony na modernizację maszyny wytrzymałościowej typu Zwick Z100 SW5A

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na modernizację maszyny wytrzymałościowej typu Zwick Z100 SW5A

Warszawa, dnia 10.07.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-19/2020

Nr ogłoszenia: 560647-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania.