Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-17/2020 2020-05-06; Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na  dostawę urządzeń medycznych

Warszawa, dnia 06.05.2020 r.

Nr sprawy: TA/ZP-17/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 4-6 do SIWZ w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania