Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-15/2020 2020-05-06; Przetarg nieograniczony na wykonanie schodów zewnętrznych z sali wykładowej na patio budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na wykonanie schodów zewnętrznych z sali wykładowej na patio budynku "A" CIOP-PIB w Warszawie

Warszawa, dnia 06.05.2020 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-15/2020

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik nr 7, 7a, 7b, 7c do SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania