Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-22/2018, 2018-11-07; Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 na usługę ochrony osób i mienia w Warszawie i w Łodzi

Warszawa, dnia 07.11.2018 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-22/2018

Nr ogłoszenia:

Ogłoszenie na usługę ochrony osób i mienia w Warszawie i w Łodzi
Załączniki do Ogłoszenia w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o unieważnieniu postępowania