Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TP/ZP-7/2018, 2018-05-30; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług eksperta ds. programowania w języku JAVA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług eksperta ds. programowania w języku JAVA

Warszawa, dnia 30.05.2018 r.

Nr sprawy: TP/ZP-7/2018

Nr ogłoszenia: 565885-N-2018

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (WORD)
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Wyjaśnienia dla Wykonawców - 2
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania