Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TO/ZP-7/2016, 2016-10-26; Przetarg nieograniczony na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2017 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na prenumeratę czasopism zagranicznych oraz gazet i czasopism krajowych na 2017 r.

Warszawa, dnia 26.10.2016 r.

Nr sprawy: TO/ZP-7/2016

Nr ogłoszenia: 330778 - 2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla Wykonawców
Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach
Załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianach
Załącznik nr 3 do SIWZ - po zmianach
Wyjaśnienia dla Wykonawców 2
Załącznik nr 2 do SIWZ - wersja ostateczna
Załącznik nr 3 do SIWZ - wersja ostateczna
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania