Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-4/2016, 2016-06-03; Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Warszawa, dnia 03.06.2016 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-4/2016

Nr ogłoszenia: 67921 - 2016

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia dla wykonawców - 13.06.2016
Informacja o wyniku postępowania