Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-26/2012, 2012-11-29, Ochrona osób i mienia w Warszawie i/lub w Łodzi

Przedmiot zamówienia: Ochrona osób i mienia w Warszawie i/lub w Łodzi

Warszawa, dnia 29.11.2012 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-26/2012

Nr ogłoszenia: -