Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-25/2012, 2012-11-30, Wykonanie prac porządkowych w Warszawie

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac porządkowych w Warszawie

Warszawa, dnia 30.11.2012 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-25/2012

Nr ogłoszenia: -