Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-23/2012, 2012-11-06, Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnegoOgłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :Wyjaśnienia :wyjaśniania 12.11.2012 r. :
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia :

Warszawa, dnia 06.11.2012 r.

Nr sprawy: TA/ZP-23/2012

Nr ogłoszenia: 233631 - 2012