Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-22/2012, 2012-10-29, Dostawa urządzeń do pomiaru parametrów charakteryzujących nanoobiekty

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa urządzeń do pomiaru parametrów charakteryzujących nanoobiekty


Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 29.10.2012 r.

Nr sprawy: TA/ZP-22/2012

Nr ogłoszenia: 228801 - 2012