Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NC/ZP-20/2012, 2012-10-08, Wykonanie badania na kalorymetrze stożkowym i właściwości dymowych elastycznych pianek poliuretanowych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonanie badania na kalorymetrze stożkowym i właściwości dymowych elastycznych pianek poliuretanowych


Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 08.10.2012 r.

Nr sprawy: NC/ZP-20/2012

Nr ogłoszenia: 213425 - 2012