Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
SZ/ZP-18/2012, 2012-08-22, Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na przeloty zagraniczne i krajowe oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne dla pracowników Zamawiającego wraz z ubezpieczeniem podróżnych

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na przeloty zagraniczne i krajowe oraz biletów kolejowych na przejazdy zagraniczne dla pracowników Zamawiającego wraz z ubezpieczeniem podróżnych


Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :Wyjaśnienia dla wykonawców :Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu :Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony :

Warszawa, dnia 22.08.2012 r.

Nr sprawy: SZ/ZP-18/2012

Nr ogłoszenia: 181549 - 2012