Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-9/2012, 2012-05-29, Dostawa dwóch fabrycznie nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik).

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa postępowania: Dostawa dwóch fabrycznie nowych modułów systemu bezprzewodowej transmisji sygnałów drgań (odbiornik i nadajnik).

Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 29.05.2012 r.

Nr sprawy: TA/ZP-9/2012

Nr ogłoszenia: 118289 - 2012