Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-7/2012, 2012-05-22, Dostawa licencji na oprogramowanie Madymo lub równoważne, do symulacji kinematyki i dynamiki oraz oprogramowania do przygotowania, obróbki i konwersji sygnałów
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa postępowania: Dostawa licencji na oprogramowanie MADYMO lub równoważne, do symulacji kinematyki i dynamiki oraz oprogramowania do przygotowania, obróbki i konwersji sygnałów oraz wyników wraz z dostarczeniem nośnika z ww. pakietem oprogramowań z zainstalowaniem, uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności funkcjonowania oraz przeprowadzeniem instruktażu w zakresie ich obsługi dla pięciu pracowników Zamawiającego


Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :

Warszawa, dnia 22.05.2012 r.

Nr sprawy: TA/ZP-7/2012

Nr ogłoszenia: 112997 - 2012