Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-6/2012, 2012-05-17, Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi dla potrzeb badań naukowych oraz prac rozwojowych i upowszechniających w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także instalacja, skonfigurowanie i przetestowanie ww. sprzętu w siedzibie Zamawiającego.


Ogłoszenie o zamówieniu :SIWZ do pobrania :OPZ - Załącznik nr 1.1-1.4 do SIWZ :Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Warszawa, dnia 17.05.2012 r.

Nr sprawy: TA/ZP-6/2012

Nr ogłoszenia: 109495 - 2012