Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
EZ/ZP-3/2012, 2012-03-30, Dostawa biletów transportu zbiorowego w Warszawie
 
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa biletów 90-cio dniowych ulgowych i normalnych oraz jednorocznych biletów seniora, lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, kodowanych na kartach zbliżeniowych, wydawanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu :


SIWZ do pobrania :Zmiana terminów składania i otwarcia ofert :Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia :Modyfikacja specyfikacji :Załącznik do modyfikacji specyfikacji :

Warszawa, dnia 30.03.2012 r.

Nr sprawy: EZ/ZP-3/2012

Nr ogłoszenia: 73197 - 2012