Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
NO/ZP-13/2010, 2010-08-13, Wykonanie prototypu urządzenia do monitorowania parametrów fizjologicznych i środowiskowych, które zostanie umieszczone w kamizelce kulo- i odłamkoodpornej. Urządzenie to zostanie sprawdzone w badaniach laboratoryjnych wykonanych przez Zamawiającego. Po pozytywnym rezultacie tych badań zostaną przeprowadzone badania poligonowe przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prototypu urządzenia do monitorowania parametrów fizjologicznych i środowiskowych, które zostanie umieszczone w kamizelce kulo- i odłamkoodpornej. Urządzenie to zostanie sprawdzone w badaniach laboratoryjnych wykonanych przez Zamawiającego. Po pozytywnym rezultacie tych badań zostaną przeprowadzone badania poligonowe przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


 

 

Informacja o wyniku postępowania: 

Warszawa, dnia 13.08.2010 r.

Nr sprawy: NO/ZP-13/2010

Nr ogłoszenia: 220067 - 2010