Zamówienia publiczne
Wykaz
Opis
Ogłoszenie Wynik
TA/ZP-15/2010, 2010-09-23., Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego automatycznego impaktora kaskadowego z wyposażeniem wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi.

OGŁOSZECIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego automatycznego impaktora kaskadowego z wyposażeniem wraz z uruchomieniem, sprawdzeniem poprawności jego funkcjonowania oraz przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi

Ogłoszenie o zamówieniu :

SIWZ do pobrania :


Warszawa, dnia 23.09.2010 r.

Nr sprawy: TA/ZP-15/2010

Nr ogłoszenia: 261769 - 2010