Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Warunki bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji – zmiana rozporządzenia

W dniu 12 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz.U. poz. 36), wydane na podstawie art. 71a ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz.U. poz. 1375 oraz z 2020 r. poz. 1263), rozszerzając w § 2 w pkt 1 katalog organizatorów szkoleń zawodowych lub doskonalenia zawodowego w Policji o Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP2/2022

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj