Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - nowe rozporządzenie

25 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. poz. 1071), wydane na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).

 

Rozporządzenie określa w załączniku wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Nowy wzór protokołu nie zawiera już takich danych, jak numer identyfikacyjny REGON pracodawcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej, miejsce urodzenia poszkodowanego pracownika oraz imię jego ojca. Rozporządzenie nie przewiduje także obowiązku stosowania pieczątki pracodawcy.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzone według wzoru dotychczasowego, mogą być stosowane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalista ds. legislacji

BP 7/2019

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj