Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty - nowe rozporządzenie

 

24 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty (Dz.U. poz. 1319), wydane na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. z 2018 r. poz. 505 i 1000).

 

Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędny do ich wykonywania. Zgodnie z § 1 rozporządzenia, czynności zawodowe w ramach poszczególnych zadań zawodowych wykonuje fizjoterapeuta posiadający wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wykonywania, potwierdzone dokumentami właściwymi dla poziomu wykształcenia niezbędnego do ich wykonywania:

  1. poziom podstawowy - osoba, która ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy „technik fizjoterapii", o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, oraz osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 2 i 3 tej ustawy;
  2. poziom rozszerzony - osoba, która uzyskała dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu magistra, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1-7 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;
  3. poziom specjalistyczny - fizjoterapeuta z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii lub tytułem specjalisty rehabilitacji ruchowej II stopnia.

 

Oprac. Anna Gałązka Specjalista ds. legislacji
BP 8/2018

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj