Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”
10 października 2019 r., Opole

 

KONFERENCJA

pt. “Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

10 października 2019 r.

Aula Politechniki Opolskiej, ul. Mikołajczyka 16, Opole

 

 

Program Konferencji

 

8.00 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji - Prezes Zarządu Oddziału Opole OSPSBHP,
- dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń

9.15 – 9.30

Europejska kompania informacyjna „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”
– dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń, Dyrektor Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA, CIOP-PIB

9.30 – 10.00

prof. Waldemar Skomudek, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej (temat w trakcie ustalania)

10.00 – 10.20

Niebezpieczne substancje chemiczne jako przyczyna chorób zawodowych i wypadków przy pracy
dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

10.20 – 10.40

Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne. w środowisku pracy. Profilaktyka
dr Joanna Kowalska, CIOP-PIB

10.40 – 11.00

Szkodliwe działanie spalin silników wysokoprężnych, środki prewencji
dr Elżbieta Dobrzyńska, CIOP-PIB

11.00 – 11.15

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i wręczenie nagród w konkursie pn. “Bezpieczne lato – zdrowie na lata”

11.1511.45

Przerwa na kawę

11.45  – 12.15

Nanotechnologie i nanomateriały – zagrożenia w miejscu pracy i  ochrona pracowników
dr Lidia Zapór, CIOP-PIB

12.15  – 12.45

Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych
dr Małgorzata Gołofit – Szymczak, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

12.45 – 13.10

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu (temat w trakcie ustalania)

13.10– 13.40

 Przerwa na kawę

13.40 – 14.30

Debata nt. “Czy praca z substancjami chemicznymi może być
bezpieczna ?”

Moderator:

Piotr Charczuk

Uczestnicy:

Elżbieta Bożejewicz – Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu

dr Małgorzata Pośniak, CIOP – PIB

Przedstawiciele Partnerów (w trakcie ustalania)

9.30 – 14.30 

Równolegle w sali nr 14 pokazy sprzętu oraz udzielania I pomocy z ćwiczeniami.

 

Organizatorzy:

- Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Opole

- Politechnika Opolska

 

Miejsce konferencji:

Opole ul. Mikołajczyka 16 (Aula Politechniki Opolskiej)

 

www.ospsbhp.opole.pl

www.ciop.pl, http://chemia.ciop.pl