Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt. "Substancje chemiczne w miejscu pracy"
27 września 2018 r., Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji, Jabłonna

 

Konferencja pt. Substancje chemiczne w miejscu pracy

organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2018 – 2019 pn.
“Substancje niebezpieczne pod kontrolą

27 września 2018 r.,
Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji

(Pałac w Jabłonnie) ul. Modlińska 105, Jabłonna

Program konferencji
Formularz zgłoszenia

 

Program /wersja robocza/

 

10.00

Otwarcie spotkania
– Katarzyna Grabowska - Wawrzeniecka, DELPHI BDU,
– dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń

10.10

Kampania „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”
– Wioleta Klimaszewska, CIOP-PIB

10.30

Substancje chemiczne o działaniu rakotwórczym – nowe wymogi prawne i ich konsekwencje dla przedsiębiorstw 
– dr Małgorzata Pośniak,  kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Biologicznych i Pyłowych CIOP-PIB

10.50

Karty charakterystyk jako podstawowe źródło informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje chemiczne i zasadach ich bezpiecznego stosowania w miejscu pracy
– dr Jolanta Skowroń, CIOP – PIB

11.15

Dyskusja

11.30 – 11.45

Przerwa na kawę

12.00

Ocena ryzyka i narażenia związanego ze stosowaniem substancji chemicznych w miejscu pracy w praktyce
 Mieczysław Jankowski, specjalista BHP, właściciel firmy Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski

12.20

Nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarno -epidemiologiczne
– przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego/WSSE

12.40

Świadomość zagrożeń pożarowych i wybuchowych w aspekcie magazynowania i stosowania substancji chemicznych
– Jarosław Biała, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, DELPHI BDU

13.00

Dyskusja

13.15

Zakończenie spotkania
- Katarzyna Grabowska - Wawrzeniecka, DELPHI BDU

13.20

Świadomość zagrożeń pożarowych - pokaz gaszenia ognia (plac przed Pałacem)

 

Organizatorzy:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Przedstawiciele Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB:

DELPHI BDU, Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski, Techprint Marcin Babski