Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników"
13 czerwca 2017 r., sala konferencyjna Centrali ZUS, ul. Szamocka 3, 5, Warszawa

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

zapraszają do udziału w konferencji pn. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników

 

która odbędzie się 13 czerwca 2017 r. w Warszawie,

w sali konferencyjnej Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5

 

Program

Limit miejsc na konferencji został wyczerpany, bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy na kolejne spotkania w ramach kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie".

 

Populacja pracowników w Europie starzeje się — wynika z tego dłuższe życie zawodowe oraz coraz wyższa liczba pracowników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi chorobami. Zjawisko to wpływa negatywnie na wydajność pracowników i poziom absencji. W kontekście rosnącej liczby pracowników starszych zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy wymaga podejścia wieloaspektowego, łączącego w sobie elementy m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, profilaktyki zdrowotnej, a także zapobiegania niezdolności do pracy.

 

Celem konferencji jest przedstawienie najpowszechniejszych problemów występujących w środowisku pracy m.in. chorób przewlekłych, narastającej liczby schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz zagrożeń psychospołecznych, ich wpływu na funkcjonowanie zarówno pracowników, jak i organizacji oraz wskazanie, jakie środki można zastosować w celu ich ograniczenia. Podjęte zagadnienia mają za zadanie przybliżyć metody, dzięki którym na poziomie organizacji, jak również indywidualnie można skutecznie wpływać na jakość środowiska pracy.

 

Konferencja jest skierowana do:

  • menedżerów i osób kierujących pracownikami
  • specjalistów i pracowników działów HR
  • pracowników administracji publicznej i zawodów związanych z obsługą klienta
  • pracodawców i ich organizacji
  • specjalistów bhp
  • osób zajmujących się promocją zdrowia w miejscu pracy
  • związków zawodowych.

Zapraszamy także przedstawicieli służby medycyny pracy oraz studentów kierunków związanych z psychologią, socjologią, zarządzaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, administracją państwową.

 

Konferencja pn. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie – efektywne zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej 2016

 – 2017 pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Udział w niej jest bezpłatny, a zgłoszenia będą przyjmowane do momentu wyczerpania miejsc. Program konferencji i formularz zgłoszenia są dostępne na stronie http://bezpieczni.ciop.pl

 

Informacje o prelegentach (w kolejności wystąpień)

 

Joanna Bugajska

Doktor habilitowany nauk medycznych, prof. nadzw. CIOP-PIB, pracownik naukowy Instytutu i kierownik Zakładu Ergonomii. Autorka ponad 120 wystąpień i publikacji dotyczących czynników warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. W swoich pracach badawczych zajmuje się przede wszystkim problematyką związaną z dostosowaniem fizycznych i psychicznych wymagań pracy do możliwości pracowników, w szczególności osób starszych i osób niepełnosprawnych,  zapobieganiem  chorobom zawodowym i związanym z wykonywaną pracą, rehabilitacją zawodową oraz programami interwencji w przedsiębiorstwach, ukierunkowanych na zapobieganie chorobom układu krążenia i układu mięśniowo-szkieletowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Tokarski

Doktor nauk o kulturze fizycznej, pracownik naukowy CIOP-PIB,  Zakładu Ergonomii, Pracowni Biomechaniki. Zajmuje się oceną obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników podczas wykonywania pracy, oceną stanowisk pracy z uwzględnieniem wymagań ergonomii, badaniem możliwości wykonywania pracy z uwzględnieniem wymiarów antropometrycznych i możliwości siłowych pracowników, a także oceną możliwości wykonywania pracy i dostosowania stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością.

 

Anna Pęczek

Specjalista ds. BHP i Promocji Zdrowia  w firmie CEMEX Polska Sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy dla kadry kierowniczej, bierze udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych, Komisji BHP i spotkaniach ze Związkami Zawodowymi. Uczestniczy w projektowaniu i zarządzanie programem profilaktyki i promocji zdrowia w firmie. Prywatnie i służbowo pasjonatka zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Regulska-Cieślak jest radcą prawnym i obecnie prowadzi indywidualną praktykę zawodową w Warszawie (www.kancelaria.prawna.warszawa.pl , www.umowyzpracownikiem.pl). Specjalizuje się w prawie pracy, prawie handlowym oraz w prawie gospodarczym. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelariach prawnych, największych spółkach kapitałowych w Polsce oraz świadcząc wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym, korporacjom oraz instytucjom kultury.

Jest autorką publikacji pt. "Związki zawodowe w zakładzie pracy" (2013, Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.) i współautorką książek "Kadry i płace w instytucjach kultury" (2012 r.) oraz "Wzory dokumentów w instytucjach kultury" (2013 r.). Artykuły autorstwa Małgorzaty Regulskiej-Cieślak ukazały się w „Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, w „Prawie Spółek” oraz w innych czasopismach oraz branżowych portalach internetowych. Obecnie prowadzi autorski blog dla działów HR i ZZL dostępny pod adresem www.umowyzpracownikiem.pl, na którym dzieli się z Czytelnikami swoim ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym z zakresu prawa pracy.

 

 

Anna Łuczak, CIOP-PIB

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy CIOP-PIB. Zajmuje się problematyką stresu i obciążenia psychicznego w pracy oraz zawodami trudnymi i niebezpiecznymi, szczególnie w kontekście doboru zawodowego do tego typu prac i przygotowywaniem do stosowania narzędzi psychologicznych przydatnych w doborze zawodowym.

 

 

Anna Najder

Pracownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. W swojej pracy zajmuje się problematyką stresu i wpływu pracy na zdrowie. Posiada doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych (projektowaniu i realizacji badań, przygotowywaniu raportów i publikacji), a także w opracowywaniu programów i prowadzeniu szkoleń oraz wykładów z zakresu m.in. zarządzania ryzykiem psychospołecznym, radzenia sobie ze stresem. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

 

 

 

 

Dorota Żołnierczyk – Zreda

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) i kierownik Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy w CIOP-PIB. Od 20 lat zajmuje się problematyką stresu w pracy i zagrożeń psychospołecznych, a szczególnie prewencją i przeciwdziałaniem tym zjawiskom. Prowadziła szereg badań nad skutecznością różnych treningów antystresowych w takich grupach zawodowych jak: kierownicy, pracownicy banków, opieki społecznej, nauczyciele, pielęgniarki. Jest licencjonowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym.

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Korzeniowska

Socjolog zdrowia, dr nauk humanistycznych. Kieruje Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi. Koordynatorka wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczo-wdrożeniowych w dziedzinie zdrowia pracujących. Autorka i współautorka kilku książek (m.in. „Zachowania i świadomość zdrowotna w sferze pracy”; „Aktywność zdrowotna a świadomość potoczna”; „Nisko wykształceni pracownicy a zdrowie – wyzwania dla edukacji zdrowotnej”; „Workplace Health Promotion in Enlarging Europe”) oraz poradników z serii „Jak promować zdrowie w miejscu pracy”.

Zainteresowania badawcze ogniskuje na  problematyce zachowań i świadomości zdrowotnej pracujących, ze szczególnym uwzględnieniem nisko wykształconych. Badania te prowadzi w kontekście potrzeb edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym zarządzania zdrowiem w organizacjach oraz problemu starzenia się populacji pracujących. Laureatka zespołowej nagrody WHO i państwa Kuwejt za badania w dziedzinie promocji zdrowia, przyznanej  w 2008 r.

Zajmuje się doskonaleniem metod upowszechniania programów profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dorosłych, konsultowaniem wdrożeń oraz ewaluacją strategii i programów prozdrowotnych (w skali międzynarodowej, krajowej, regionalnej i zakładów pracy).

 

 

Ewa Chojnowska

Dietetyk, doktor nauk w zakresie żywienie człowieka, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Studiów Podyplomowych z zakresu Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na SGGW w Warszawie. Od lat prowadzi pacjentów oraz kształci nowe kadry doradców żywieniowych jako wykładowca Akademii Dietetyki. Specjalizuje się w optymalizacji  poziomu energii, zapobieganiu  chorobom cywilizacyjnym oraz wpływie diety na właściwe działanie i regenerację układu nerwowego. Jest autorką programów szkoleniowych z zakresu optymalizacji poziomu energii poprzez odżywianie oraz profilaktyki antynowotworowej, łączących wiedzę z obszaru dietetyki, psychologii, neurobiologii i medycyny.

 

 

 

Katarzyna Lorkowska

Psycholog, trener, pedagog tańca, choreograf, performerka z ponad 13-letnim doświadczeniem na arenie polskiej oraz międzynarodowej. Absolwentka Wharthon Health  oraz Brodway Dance Center w Nowym Yorku. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Polską Akademię Sportu oraz Wyższą Szkołę Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Specjalizuje się w zarządzaniu energią na poziomie fizycznym, technikach typu body-mind, neutralizacji stresu poprzez ruch, muzykę i medytację oraz budowaniu nowych nawyków w koncepcji rytmu i synchronu.

 

 

 

 

Joanna Delbar

Coach rozwoju osobistego, certyfikowany trener shri vivek jogi integralnej, certyfikowany  nauczyciel mindfulness (M.B.S.R.) certyfikowany praktyk NLP, trener zarządzania stresem i zarządzania energią, zen coach, redaktor naczelna portalu www.zarzadzaniestresem.pl. Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR, wykładowca w The Institute for Mindfulness-Based Approaches , przygotowujący przyszłych nauczycieli mindfulness w obszarze uważnej pracy z ciałem.

Ukończyła Wydział Aktorski Łódzkiej Filmówki, Studium Nauczycielskie „The Institute for Mindfulness Based Approches w Niemczech – uzyskując certyfikat nauczyciela MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) , 4 letnią Szkołę Rozwoju Osobistego w Centro Shri Vivek w Barcelonie i roczny trening zen coachingu prowadzony przed Kore Lanfelda.

Przez 16 lat prowadziła agencję PR, doświadczając stresu bycia menadżerem firmy. W tym okresie – szukając sposobów radzenia sobie ze stresm, zainteresowała się metodami zarządzania nim i trafiła na jednego z wiodących dziś na świecie nauczycieli jogi - Jivana Vismaya, ucznia Mistrza Swamiego Vivekanandy, specjalizującego się w pracy z systemem nerwowym.

Dziś kontynuuje naukę na organizowanych przez Centro Shri Vivek warsztatach dla nauczycieli w Polsce, Hiszpanii i Indiach, w Polskim Instytucie Mindfulness oraz w szwedzkim instytucie Zen Coachingu.

Obszarem pracy Joanny Delbar są głównie struktury biznesowe: korporacje, organizacje, instytucje. Pracuje z liderami, menadżerami , którzy na co dzień doświadczają ogromnej presji i stresu. Uczy jak mądrze stawiać granice, odnajdować pasje , dobrze planować i cieszyć się życiem.

 

 

Kontakt: Wioleta Klimaszewska, CIOP-PIB, tel. 22 623 36 77, wioleta.klimaszewska@ciop.pl

Mapka dojazdu komunikacją miejską do Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5

 

Sugerowane połączenie z centrum miasta:

  1. Metro Warszawa Centrum – kierunek Młociny – do przystanku Plac Wilsona
  2. Autobus linii 122 w kierunku Os. Górczewska, do przystanku Elbląska
  3. Z przystanku Elbląska pieszo, ok. 6 min do ul. Szamockiej 3,5