Wydarzenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pt.: "Prewencja wypadkowa - bezpieczeństwo pracy przy pracach na wysokości w budownictwie"

30 marca 2012 r., Zielona Góra <><> Konferencja została zorganizowana przez: CIOP-PIB, OSPS BHP Oddział w Zielonej Górze, we współpracy z OIP Zielona Góra oraz Urzędem Dozoru Technicznego w ramach informacyjnej kampanii społecznej "Prewencja wypadkowa", koordynowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Więcej informacji o konferencji